Bestuur

Van de secretaris

Koninklijke Nederlandse Biljart Bond Vereniging Carambole
Archimedesbaan 7 3439
ME Nieuwegein
030 – 6008400
info@knbb.nl

Oktober 2018

LEDENWERVING

De laatste jaren zijn we als KNBB/KVC goed op weg. Er is geïnvesteerd in meer promotie en het herstructureren van de bond. En daar zijn we voor een groot deel al in geslaagd. Iedereen die daaraan heeft bijgedragen verdient een enorme pluim! Maar nu willen we verder op weg. We willen graag de biljartsport groter maken. Want als de biljartsport groeit, kunnen we meer investeren in belangrijke zaken zoals o.a. promotie, innovatie, vrijwilligers- en verenigingsondersteuning, talent- en jeugdprogramma’s en gehandicaptenbiljart.

KVC NIEUWSBRIEF

Samen biljarten geeft meer effect!

En daar hebben wij uw hulp bij nodig! Want als uw vereniging in leden en deelnemers groeit dan kunnen we samen het verschil maken.

Het bestuur van KNBB vereniging Carambole (KVC) heeft eerder al besloten een ledenwerfactie op touw te zetten. Verenigingen met nieuwe en herintredende leden zullen begin 2019 een beloning krijgen voor ieder lid dat tussen

1 juli 2018 en 1 januari 2019 wordt aangemeld en aan de volgende voorwaarden voldoet:

• nooit eerder lid geweest. Nieuw lidmaatschap bij een tweede vereniging telt niet mee.

• overstap van niet-competitie spelend lid naar avond- of dagcompetitie spelend lid.

Voor de groei in leden zullen de verenigingen beloond worden met € 5,- per avondcompetitielid en € 2,50 per dagcompetitie lid.

Voor de vereniging, die de grootste, procentuele, groei realiseert, wordt een extra bonus van € 250,- beschikbaar gesteld. Dit percentage wordt berekend met drie cijfers achter de komma. Mocht dan nog een gelijke stand ontstaan dan zal de bonus worden gedeeld.

Om dit alles mogelijk te maken is het natuurlijk leuk om bijvoorbeeld een open dag/evenement bij uw vereniging te organiseren. Ook hiervoor heeft het bestuur van KVC geld (totaal € 10.000,-) vrij gemaakt om uw vereniging hierin te ondersteunen. Om in aanmerking te komen, dient u daarvoor een plan in te dienen bij onze secretaris Janneke Horneman (secretaris@knbb-carambole.nl) , met de volgende inhoud:

• het doel van uw open dag/evenement

• de plannen die u heeft

• een kostenraming

• Wie/wat heeft u daarbij nodig? Bij voorbeeld een A- of B-instructeur, promotiemateriaal.

Wij geven u dan een tegemoetkoming in de kosten (€ 50,- per vereniging). Na afloop ontvangen wij graag een evaluatierapport met:

• wat heeft de open dag opgeleverd aan nieuwe KNBB/KVC-leden

• wat ging er goed

• wat kan er beter.

Is de open dag afgerond en het evaluatieverslag ingeleverd dan krijgt u het tweede deel van de tegemoetkoming, wederom een bedrag van € 50,-.

Naast deze twee acties wordt nog nagedacht over een actie om collega-bonden en nog niet aangesloten verenigingen te enthousiasmeren voor de KNBB/KVC.

Het bestuur vertrouwt erop dat de verenigingen met deze acties een ledengroei kunnen bewerkstelligen in ieders belang.

KVC NIEUWSBRIEF

Samen biljarten geeft meer effect!

INFORMELE OVERLEGRONDE GEWESTEN

In de bijlagen vindt u de desbetreffende verslagen van de overlegronden. Wij zijn zeer verheugd over de, in het algemeen, zeer goede opkomst van de districten en vonden het wederom prettig om op deze manier met elkaar van gedachten te kunnen wisselen.

CONTRIBUTIEHEFFING DRIEBANDEN-LEDEN EN 5-EURO LEDEN

Ons is gebleken dat sommige districten districtscontributie in rekening brengen voor 5 euro-leden en leden van de sectie Driebanden. Wij wijzen hen erop dat dit niet correct is, leden van de sectie Driebanden zijn niet altijd lid van KVC en 5 euro-leden nemen niet deel aan competitie- en/of PK-wedstrijden.

Wij zullen dit proberen op te lossen door in de facturatie een scheiding voor de secties aan te brengen. Tot dit geregeld is, dienen verenigingen zelf de hun toegezonden districtsfactuur te controleren.

KOMENDE EVENEMENTEN

27/28 oktober: NK 5-pins te Beverwijk

10/11 november: 3e Grand Prix Artistiek 1e klasse te Purmerend

10/11 november: 3e klasse driebanden-klein te Akersloot

17/18 november: Extra klasse bandstoten-klein te Rumpt

17/18 november: 1e klasse ankerkader 47/2 te Arnhem

24/25 november: NK libre-klein rolstoelbiljarten te ’s Hertogenbosch

24/25 november: Driebanden-klein jeugd te Hoorn

Op 17 november houden we onze ALV te Wijchen. Uitnodigingen worden binnenkort verstuurd.

Extra Ledenvergadering

Het bestuur van de biljartvereniging nodigt jou uit voor een extra ledenvergadering.

De vergadering wordt gehouden op donderdag 25 oktober 2018 in de Sequoia Lodge en begint om 19.30 uur.

De agenda ziet er als volgt uit:

  • Opening

  • Jubileumweekend 2018

  • 10 over rood toernooi 2019

  • Contributie 2019

  • Rondvraag

  • Sluiting

Als je niet aanwezig kunt zijn, laat mij dat dan even weten.

Vriendelijke groet,
Anja Roemer, secretaris

Tafel 4

Op verzoek van de wedstrijdleiders de vraag om aan het begin van de club/ competitie avond de biljarttafels aan te zetten ,

en aan het einde van de avond de tafels weer uit te zetten.

Op de clubavond kan dit mooi gedaan worden door diegene die moet stofzuigen.

Openingstijd Sequoia Lodge
Vanaf 1 maart 2015 kunnen wij pas vanaf 19.00 uur de Sequoia Lodge in.
Voor de vroege vogels misschien vervelend, maar het is niet anders.

Van de voorzitter

Van de penningmeester