Verhogingen #2 (bandstoten)

Door de wedstrijdleiders is aangegeven dat de volgende leden in aanmerking zijn gekomen voor een verhoging :

Jacob Bakker van 33 naar 36.

Alex Beeking van 29 naar 32.

Gefeliciteerd !