Verhogingen

Met ingang van 31 januari gelden bij het libre de volgende verhogingen:

·         Jan Wesselink van 86 naar 93 

·         Gert Vreeman van 31 naar 35.